22 manieren waarop ik mijn Zettelkasten gebruik

Personal Knowledge Management betekent kennis consumeren, verzamelen, verwerken, gebruiken en delen.

Er zijn 22 taken verdeeld over vijf categorieën voor mijn zettelkasten:

1. CONSUME - Kennis consumeren

1.1 Kennis consumeren van boeken, internet, video’s en social media.

2. WRITE - Kennis verzamelen (notities maken, schrijven)

2.1 Aantekeningen maken bij lezen van boeken, of als er ideeën zijn.
2.2 Kennis importeren van andere tools zoals Docs, Sheets, Miro, Mural.
2.3 Notulen maken van meeting/gesprekken
2.4 Todo lijst maken voor de week (hoog over) # todo
2.5 Todo lijst maken voor een project (details) # todo
2.6 Werk uitdenken of voorbereiden (presentatie, workshop, coaching sessie)
2.7 Dagboeken # journal (incl Habit tracking # daily)
2.8 Feedback verzamelen (van collega’s, aan het einde van workshops en trainingen, etc)

3. EDIT - Kennis verwerken

3.1 Professionele reflectie; welke observaties en interpretaties zijn er? Welke patronen herken ik?
3.2 Zelfreflectie voor persoonlijke groei (o.a. # journal, # daily, habit tracking, maar ook aan de hand van de professionele reflecties)
3.3 Einde van de week a.d.h.v. de todo lijst (doelen behaald)
3.4 Artikelen schrijven aan de hand van de verzamelde notities
3.5 Boek samenvatten
3.6 Organiseren door TOC’s te schrijven, notities te linken en tags toe te voegen of samen te voegen. \

4. USE - Kennis gebruiken

4.1 Relevante informatie voor werk opzoeken, bijvoorbeeld:

  • Persoon plus geschiedenis (stakeholder management) ter voorbereiding van een meeting of interventie: wie zie ik zo en waar zet ik op in?
  • Weekplanning; wat moet ik doen vandaag of deze week?
  • Projectplanning; wat moet ik doen voor dit project?
  • Status; wat is er ook alweer gebeurd bij deze klant / persoon?

4.2 Interventies verantwoorden voor werk of coach portfolio
4.3 Kennis opzoeken ter voorbereiding workshop, training, interventie, presentatie
4.4 Links vinden (sheet, doc, mural, miro, etc) - bookmarks

5. SHARE - Kennis delen

5.1 Artikel publiceren op website
5.2 LinkedIn blogpost opslaan
5.3 Interne notitie met collega delen

Samen met de navigatie vormt dit versie 2 van mijn zettelkasten.