Team Ontwikkeling Competenties

1. Luisteren
Jullie reageren op elkaar, vatten samen en vragen door.

2. Communiceren
Jullie informeren elkaar op tijd van relevante zaken.

3. Resultaatgericht
Jullie nemen verantwoordelijkeid voor het gewenste team- en bedrijfsresultaat.

4. Onderhandelen & beslissen
Jullie makes keuzes en betrekken de juiste mensen voor advies, bezwaar of informatie.

5. Samenwerken
Jullie werken samen aan taken en benutten elkaars talent.

6. Feedback geven
Jullie spreken elkaar aan, benoemen het als er iets niet lekker loopt en spreken ook waardering uit.

7. Conflictvaardigheid
Jullie blijven constructief bij meningsverschillen.

8. Openheid
Er is ruimte om initiatief te tonen en met eigen idee├źn te komen.

9. Verantwoordelijkheid voor proces
Jullie richten zelf het werkproces in. Jullie maken afspraken en komen die na.

10. Verantwoordelijkheid voor ontwikkelen
Jullie sturen zelf je eigen verbeteringen, door bijvoorbeeld na elke vergadering kort te evalueren.

Wordt gebruikt in 200608 reflect and improve voor teams.

Zie ook: