Progressiegericht werken

Progressiegericht werken is een verzameling van principes en praktische technieken die helpen om gewenste progressie en bereikte progressie zichtbaar te maken en om ideeën op te doen voor verdere progressie.

Progressiegericht werken baseert zich op wetenschappelijke inzichten vanuit o.a.:

  • De groeimindset
  • Zelfdeterminatietheorie
  • Het progressie principe
  • Effectieve inspanning (o.a. deliberate practice).

Vervolgens weet Coert Visser deze te vertalen naar praktische adviezen voor op het werk, en voor het trainen, coachen en begeleiden van verandering.

Het viel mij op dat het erg veel raakvlakken heeft met Geweldloze Communicatie. De techniek genaamt “de plus achter de min zoeken” is bijvoorbeeld vergelijkbaar met de onderliggende behoefte zoeken. Met de onderbouwing die progressiegericht werken geeft, begrijp ik de effectiviteit van Geweldloze Communicatie ook beter.