Uitnodiging: Eén stapje verder met coaching

Boek nu een eenmalige coachsessie van één uur op een betekenisvolle stap te zetten in iets waarin jij wilt groeien

Ik ben in opleiding tot professioneel coach. Eind november is mijn eindassessment om St!r-gecertificeerd coach te worden, en voor het zover is wil ik graag extra oefenen. Daarom zoek ik mensen die eenmalig een uurtje door mij gecoached willen worden op donderdagmiddag of avond. Ik heb plek voor 8 sessies.

Hoe werkt coaching?

Je begint met een coachvraag over iets waarin je wilt groeien. Met de juiste vragen en soms oefeningen zet ik jou aan het denken, voelen en doen, zodat je zélf tot inzicht en actie komt.

Neem bijvoorbeeld de coachvraag “Hoe kan ik minder verlegen zijn op het werk?”. Mijn manier van coachen kenmerkt zich dan als volgt:

  • progressiegericht: “Wat wil je bereiken?” in plaats van “Wat is het probleem?”: Van minder verlegen naar jezelf meer laten zien!
  • compassievol: Verlegenheid is niet iets slechts wat overwonnen moet worden, maar een beschermer om jou veiligheid te geven.
  • in het hier en nu: Als je zacht praat in ons gesprek, dan kunnen we in het hier-en-nu onderzoeken hoe je letterlijk jezelf meer kan laten horen.
  • systeemgericht: Als je in een hiërarchische organisatie een junior medewerker bent, daar wórdt je misschien ook verlegen van. Welke kansen liggen er in de wisselwerking met jouw omgeving?

Wil je ergens één stapje in groeien? Boek dan één van de acht donderdagen via deze link. Zo help je jezelf én mij een stapje verder.